Skip directly to content

Belang van therapietrouw

Om de kans op een succesvolle behandeling zo groot mogelijk te maken, moet groeihormoon echt elke dag worden toegediend. Therapietrouw is dus erg belangrijk. Bij kleinere kinderen is dit meestal niet zo’n probleem, omdat de ouders het kind zelf de injectie geven. Wordt het kind groter en gaat het zichzelf injecteren, dan is de kans groter dat de injectie (wel eens) wordt vergeten. Als ouder of verzorger moet u uw kind blijven stimuleren het middel consequent te gebruiken en controleren of het kind dat ook daadwerkelijk doet. In de tienerleeftijd is het vaak lastiger om het kind op de behandeling aan te spreken.

Puberperikelen
Als een kind in de puberteit is, komt het regelmatig voor dat het zich ineens afzet tegen de behandeling. Soms kan een gesprek met de behandelend arts of verpleegkundige het kind ertoe bewegen zich weer volgens de regels te injecteren.