Skip directly to content

De ontwikkeling van het kind

Om te zien hoe uw kind op de behandeling reageert, moet het regelmatig op controle komen bij de arts. In het begin is dat elke drie tot vier maanden, later eens in de zes maanden. Bij iedere controle wordt de lengte, het gewicht en de bloeddruk gemeten. Één keer per jaar laat de arts een röntgenfoto maken van de linkerhand. Hieraan kan hij zien met welke snelheid de botleeftijd toeneemt. De meetresultaten verwerkt de arts in een groeicurve. Voor ouder en kind is dit een belangrijk moment, want aan de lijn van groeicurve is te zien of en hoeveel het kind is gegroeid. Naarmate uw kind groeit, zal de arts de dosis groeihormoon bijstellen.