Skip directly to content

Het kind voorbereiden op de behandeling

Het is heel belangrijk om uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de behandeling met groeihormoon. Afhankelijk van de leeftijd van het kind, kunt u aan de hand van plaatjes en verhalen vooraf uitleggen wat er gaat gebeuren en waarom dat is. Voor een kind is de ouder hét grote voorbeeld. Voordat het groeihormoon de eerste keer wordt toegediend, nodigt de arts daarom vaak een van de ouders uit om zichzelf in bijzijn van het kind te injecteren met een zoutoplossing.

Als u zich angstig of onzeker opstelt, heeft dit direct effect op het kind. Wanneer uw kind ziet dat mama of papa er niet moeilijk over doet, zal het de injectie minder eng vinden en zich makkelijker laten injecteren.