Skip directly to content

Hoe lang behandelen

De lengte van de behandeling verschilt per kind en hangt mede af van de resultaten van de behandeling. Als uw kind minder dan een centimeter per jaar groeit en de eindlengte bijna bereikt is, zal de arts bekijken of de behandeling nog zinvol is.

Kinderen die een niertransplantatie ondergaan, stoppen met de groeihormoonbehandeling, omdat na een geslaagde transplantatie de normale groei meestal weer herstelt. Mocht de groei toch niet goed op gang komen, dan kan de behandelende kindernefroloog overwegen de groeihormoonbehandeling te herstarten.