Skip directly to content

Wanneer starten

Een arts zal elke situatie afzonderlijk beoordelen. Als duidelijk is dat de slechte nierfunctie de oorzaak is van de achterblijvende groei, dan wordt allereerst geprobeerd om de nierproblemen zo optimaal mogelijk te behandelen. Verbetert de groei met deze maatregelen niet, dan kan uw arts groeihormoonbehandeling voorstellen. Op die manier wordt de achterstand het snelst ingehaald en wordt zoveel mogelijk de natuurlijke situatie nagebootst.