Skip directly to content

Wat mag u van de behandeling verwachten

De behandelingsresultaten bij kinderen met chronische nierinsufficiëntie zijn sterk afhankelijk van de onderliggende factoren die de groeistoornissen veroorzaken en de behandeling daarvan. De behandeling met groeihormoon geeft uw kind een extra impuls om de groeiachterstand in te halen. Deze inhaalgroei vindt vooral in de eerste twee jaren van de behandeling plaats. Dan hebben de meeste kinderen een lengte bereikt die past bij hun leeftijd, waarna de groeilijn van uw kind gestaag omhoog gaat met een bepaald aantal centimeters per jaar. De meeste kinderen bereiken een eindlengte in de buurt van hun streeflengte. Soms gaan er enkele maanden overheen voordat het duidelijk is dat uw kind meer is gegroeid dan u gewend was. Dat wordt vaak eerst zichtbaar in een grotere maat kleding of schoeisel.

Behandeling met groeihormoon kan jaren duren, omdat uw kind die extra impuls nodig heeft. Wordt er eerder gestopt met de behandeling, dan daalt de curve weer en dat heeft gevolgen voor de te verwachten eindlengte. Hoe lang uw kind groeihormoon moet blijven gebruiken, is onder meer afhankelijk van wanneer de eindlengte is bereikt.

Kinderen die een niertransplantatie ondergaan, stoppen met de groeihormoonbehandeling omdat na een geslaagde transplantatie de normale groei meestal weer herstelt. Mocht de groei toch niet goed op gang komen, dan kan de behandelde kindernefroloog overwegen de groeihormoonbehandeling te herstarten. Kinderen aan de dialyse kunnen ook met groeihormoon worden behandeld net zoals anderen met chronische nierinsufficiëntie.