Skip directly to content

Wat gaat er mis in het lichaam

Als het nierweefsel is aangetast valt een deel van de nierfunctie uit. Er treden dan nog geen klachten op, omdat het gezonde deel van de nier het uitgevallen deel nog voldoende kan compenseren. Dat is ook meteen het verraderlijke van een nieraandoening. Chronische nierinsufficiëntie komt vaak pas aan het licht als er klachten optreden (het kan jaren duren voordat een nierziekte wordt ontdekt) maar dan is al zo'n 60% tot 70% van de nier uitgevallen!

Als het nierweefsel steeds verder wordt aangetast, valt een steeds groter deel van de nier uit. Het overgebleven deel van de nier kan de zuivering van het bloed niet meer bolwerken en de afvalstoffen hopen zich geleidelijk aan op in het lichaam. Ook raken de vochtbalans en hormoonproductie verstoord. Bij een uitval van 60 tot 70% treden de eerste klachten op, bij een uitval van 90% tot 95% is de situatie levensbedreigend.