Skip directly to content

Wat is chronische nierinsufficiëntie

We spreken van chronische nierinsufficiëntie als de werking van de nieren continu onvoldoende is. Chronische nierinsufficiëntie is geen ziekte, maar het gevolg van een nieraandoening. Deze tast het nierweefsel zodanig aan dat een steeds groter deel van de nier uitvalt. Het nog onaangetaste deel van de nier zal extra zijn best doen om toch al het bloed te zuiveren. Op het moment dat 60 tot 70% van de nier niet meer functioneert, hopen de afvalstoffen zich op in het bloed en treden klachten op. In dit stadium is er sprake van chronische nierinsufficiëntie. Voordat het zover is kunnen er met gemak jaren voorbij gaan, waarin de nieraandoening soms onopgemerkt blijft. Als de nier bijna helemaal uitvalt, is de situatie levensbedreigend en is dialyse of niertransplantatie nodig. Chronische nierinsufficiëntie kan bij kinderen om verschillende reden de groei beïnvloeden en leiden tot een groeiachterstand.

Een chronische nieraandoening bij kinderen heeft grote invloed op het welzijn van het kind en het leven van alledag. Gelukkig worden vanuit verschillende belangenorganisaties steeds meer initiatieven opgestart om kind en ouder te helpen de behandeling in te passen in hun leven.