Skip directly to content

Wat zijn de lichamelijke gevolgen

De verminderde nierwerking heeft invloed op de algehele conditie van het kind. Als de oorzaak bijtijds wordt achterhaald kan de schade beperkt blijven. Bij de meeste chronische nierziekten gaat de conditie van de nier meestal toch achteruit. Hoe ernstig de gevolgen van nierinsufficiëntie zijn, is per kind verschillend.

De volgende aspecten van een chronische nierinsufficiëntie kunnen de groei beïnvloeden en een groeiachterstand veroorzaken:

1.     Het kan zijn dat het lichaam via de voeding onvoldoende energie opneemt. Komen er te weinig voedingsstoffen in het lichaam, dan kan de groei achterblijven. Dit heeft vooral effect op de groei in de baby -, peuter- en kleuterperiode. Een aanvullend dieet kan verbetering brengen.

2.     De water- en mineralenbalans in het lichaam kan verstoord zijn: afvalstoffen (zoals fosfaat en ureum) kunnen zich ophopen in het lichaam. IJzergebrek kan bloedarmoede veroorzaken. Ook kan de zuurgraad in het bloed niet goed zijn. Hierdoor kan de stofwisseling verstoord zijn en het kind minder groeien.

3.     Soms moeten kinderen een poosje prednison gebruiken om de nieraandoening te behandelen. Prednison kan groeistoornissen veroorzaken. Indien de kuur wordt gestopt, komt de groei meestal weer op gang.

4.     Psychische problemen kunnen de groei negatief beïnvloeden.