Skip directly to content

Over de psychologische gevolgen

Een groeistoornis, en de behandeling daarvan, kan voor een kind op emotioneel vlak ingrijpende gevolgen hebben.
Opmerkingen als: 'Goh, ik dacht dat je veel jonger was, je bent zo klein voor je leeftijd!' of pesterijen op school, benadrukken het 'anders' zijn. Afhankelijk van de leeftijd lopen kinderen tegen allerlei beperkingen aan, zoals geweigerd worden bij een film, omdat ze denken dat ze te jong lijken. Daarnaast is het vaak lastig om kleren te vinden die bij de leeftijd passen of om ergens te gaan logeren (want die injectiespuit moet wél mee!). Het is van belang dat ouders zich van deze obstakels bewust zijn. Praat met het kind, als u merkt dat het ergens mee zit. Geef steun en toon begrip, maar waak er tegelijkertijd voor, dat u het kind niet té veel in bescherming neemt. Stimuleer zijn of haar zelfvertrouwen, daar is een kind het meeste bij gebaat.

Deel uw ervaringen met anderen
Praat er met de behandelend arts van uw kind over, als er problemen zijn. Ook bij 'Nuttige adressen' vindt u deskundigen en organisaties waarbij u terecht kunt voor informatie en advies.