Skip directly to content

Nuttige adressen

Stichting Kind en groei
Westzeedijk, 3016 AH Rotterdam,
Tel. 010 225 15 33
Fax 010 225 01 33

Doelstelling: Het bevorderen van onderzoek naar oorzaken van groei- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, het evalueren van bestaande en nieuwe behandelmethoden en het adviseren van patiënten en artsen.
www.kindengroei.nl

Nederlandse Hypofyse Stichting (NHS)
Doelstelling: De Nederlandse Hypofyse Stichting streeft ernaar om mensen met een hypofyseaandoening te steunen in het leven en functioneren met hun aandoening.
www.hypofyse.nl

Nederlandse Vereniging voor Groeihormoon-deficiëntie en Groeihormoonbehandeling (NVGG)
Doelstelling: De NVGG houdt zich oa. bezig met belangenbehartiging van de leden, het verstrekken van informatie omtrent groeihormoon en het organiseren van een jaarlijkse Leden Informatie Dag.
www.NVGG.nl

Turner Contact Nederland

Turner Contact Nederland staat voor:
  • een vereniging met een duidelijke doelstelling;
  • een open houding naar hen, die te maken hebben met het syndroom van Turner;
  • actiegericht, daar waar het gaat om het stimuleren van onderling contact, en het verspreiden van bekendheid en informatie over het Syndroom van Turner.

www.turnercontact.nl