Skip directly to content

Groeicurve

In Nederland wordt de groei van kinderen tot 18 jaar vastgelegd in een groeicurve. Eerst bij de verloskundige, later bij het consultatiebureau en daarna bij de schoolarts. Uit de curve komt naar voren of de groei van een kind in de pas loopt met die van zijn of haar leeftijdsgenoten.

In de groeicurve zijn 'standaard deviatie (SD) lijnen' opgenomen. De 0-lijn geeft de gemiddelde lengte en groei van de Nederlandse bevolking weer. Zit een kind boven de lijn, dan is hij of zij langer dan gemiddeld (plus). Zit een kind eronder, dan is hij of zij kleiner dan gemiddeld (min). Een kind groeit normaal als zijn of haar curve gelijk of parallel loopt met de opgaande 0-lijn en tussen de min 2SD-lijn en plus 2SD-lijn blijft (zie voorbeelden groeischema's) link. Als de groeicurve van een kind teveel afwijkt en onder de min 2SD-lijn loopt of ineens afbuigt, zal de arts bekijken wat de oorzaak is van de groeiachterstand. Vaak kan een groeiachterstand, als de oorzaak eenmaal bekend is, met de juiste behandeling worden ingelopen. De verwachte uiteindelijke lengte pakt dan meestal hoger uit dan zonder behandeling.

Voorbeelden groeicurven jongens en meisjes
Bekijk de twee voorbeelden van groeischema’s van jongens en meisjes tot 21 jaar. Hieruit kunt u aflezen wanneer een kind ‘normaal’ groeit.