Skip directly to content

Hoe groeit ons lichaam

Om goed te kunnen groeien, moet een kind allereerst gezond zijn. Chronische ziektes werken bijvoorbeeld een groeiachterstand in de hand. Datzelfde is het geval bij een aantal darmziekten, waarbij het lichaam niet voldoende voedingsstoffen op kan nemen om normaal te kunnen groeien. Verder zijn een goede voeding en verzorging van belang. Wat ook meespeelt is de lengte bij de geboorte. Kinderen die bij de geboorte te klein zijn, beginnen al met een achterstand. Zij moeten die achterstand in hun eerste levensjaren weer inhalen. De laatste belangrijke factor die een rol speelt bij de groei en ontwikkeling van een kind is groeihormoon.

Wat is een hormoon


Een hormoon is een soort boodschapper, die via het bloed naar een plaats in het lichaam wordt vervoerd om daar zijn werk te doen. In het menselijk lichaam zitten verschillende klieren die ieder hun eigen hormonen produceren. Alle klieren tezamen vormen het 'endocriene systeem'. Het endocriene systeem regelt, controleert en stimuleert allerlei lichaamsfuncties. De belangrijkste hormoonproducerende klieren zijn: de schildklier, de pancreas, de bijnieren, de geslachtsklieren en de hypofyse.

Het endocriene systeem:

  • stimuleert en reguleert de stofwisseling;
  • speelt in op veranderingen in het lichaam, zoals infecties, verwondingen en stress;
  • controleert het samenspel tussen groei en ontwikkeling;
  • reguleert de seksuele functie en voortplanting.

De hypofyse is onder meer verantwoordelijk voor de afgifte van groeihormoon (GH), het belangrijkste hormoon voor een goede groei. Daarnaast produceert de hypofyse de geslachtsorgaan stimulerende hormonen LH (Luteïniserend Hormoon) en FSH (Follikel Stimulerend Hormoon), TSH (Thyreoïd Stimulerend Hormoon) en ACTH (AdrenoCorticoTroop Hormoon). LH en FSH hebben effect op de ontwikkeling van de seksuele kenmerken en de voortplanting. TSH stimuleert de productie van schildklierhormonen, belangrijk voor de stofwisseling. Het bijnierschors stimulerende hormoon ACTH stimuleert de productie van cortisol (het stresshormoon) en prolactine, nodig voor de aanmaak van moedermelk.