Skip directly to content

Belang van therapietrouw

Voor een succesvolle behandeling en een optimaal resultaat moet groeihormoon echt elke dag worden toegediend. Therapietrouw is dus heel erg belangrijk. Bij kleinere kinderen is dit meestal niet zo’n probleem, omdat de ouders het kind zelf de injectie geven. Wordt het kind groter en gaat het eventueel zichzelf injecteren, dan is de kans groter dat de injectie (wel eens) wordt vergeten. Als ouder of verzorger moet u het kind blijven stimuleren het middel consequent te gebruiken en controleren of het kind dat ook daadwerkelijk doet.