Skip directly to content

Wat mag u van de behandeling verwachten

Met de toediening van groeihormoon wordt de natuurlijke groei nagebootst. Groeihormoon geeft uw kind een extra impuls om de groeiachterstand in te halen. Binnen twee jaar behandeling hebben de meeste kinderen een lengte bereikt die past bij hun leeftijd. De groeilijn van uw kind gaat gestaag omhoog met een bepaald aantal centimeters per jaar. Wanneer kinderen voor de puberteit groeihormoon krijgen, bereiken ze meestal een eindlengte in de buurt van hun streeflengte. Ook de verhouding tussen vet en spieren wordt beter. De hoeveelheid vet neemt af en de spiermassa neemt toe. Door training kan dan de spierkracht ook groter worden.

Het is opvallend dat veel ouders laten weten dat hun kind het zowel thuis als op school beter doet tijdens de behandeling dan ervoor. De kinderen zijn volgens hun ouders alerter en gemakkelijker in de omgang geworden. Ook de lichamelijke activiteit neemt toe.

Vanwege de vele aspecten die te maken hebben met het Prader-Willi Syndroom krijgt uw kind de aandacht van een multidisciplinair team. Het betekent dat u niet alleen te maken krijgt met een kinderarts, maar ook met een diëtist en een gedragstherapeut.

Behandeling met groeihormoon kan jaren duren, omdat uw kind die extra impuls nodig heeft. Wordt er eerder gestopt met de behandeling, dan daalt de curve weer en dat heeft gevolgen voor de te verwachte eindlengte.