Skip directly to content

Over de psychologische gevolgen

Het Prader-Willi syndroom heeft naast lichamelijk aspecten ook grote psychische gevolgen voor ouder en kind. Leermoeilijkheden, een (lichte) verstandelijke handicap, de behandelingen, de voortdurende drang naar eten en het inperken daarvan, stemmingswisselingen met heftige driftbuien en depressieve periodes op latere leeftijd zijn voor alle betrokkenen soms lastig om mee om te gaan.

Kinderen en volwassenen met het Prader-Willi syndroom zijn over het algemeen kalm, rustig en vriendelijk in de omgang, maar stuiten in het contact met anderen toch onontkoombaar op onbegrip en vooroordelen. Dat maakt het er niet makkelijker op om hun weg te vinden in de maatschappij. Een goede voorlichting, behandeling en begeleiding vergroten de kans op een aangenaam leven. Zowel voor degene met het Prader-Willi syndroom als voor de mensen in zijn of haar directe omgeving. Kijk bij 'Nuttige adressen' waar u terecht kunt voor advies of meer informatie over het Prader-Willi syndroom.