Skip directly to content

Hoe lang behandelen

Behandeling met groeihormoon kan jaren duren, omdat uw kind die extra impuls nodig heeft. Wordt er eerder gestopt met de behandeling, dan daalt de curve weer en dat heeft gevolgen voor de te verwachte eindlengte. Hoe lang uw kind groeihormoon moet blijven gebruiken, is afhankelijk van wanneer de eindlengte is bereikt. Dat is het geval wanneer het laatste half jaar de groei minder dan 1 centimeter bedraagt en op de röntgenfoto van de hand de groeischijven gesloten blijken te zijn