Skip directly to content

Over bijwerkingen

Kunstmatig geproduceerd groeihormoon is volkomen identiek aan menselijk groeihormoon en wordt over het algemeen dan ook goed verdragen. Bijwerkingen zijn er zelden. Soms kunnen door het verhoogde hormoongehalte in de eerste weken de enkels opzetten of de vingers gaan tintelen, ook wil er wel eens pijn in spieren of gewrichten ontstaan.

Verder is er minimale kans op voorbijgaande huidreacties en op verschijnselen van een verhoogde hersendruk. Meestal nemen de positieve effecten op de groei, de gezondheid en het welbevinden van het kind al snel de overhand. Mochten er toch bijwerkingen optreden, neem dan de contact op met de arts.