Skip directly to content

Waardoor wordt een kind te klein geboren

Van ongeveer veertig procent van de te klein geboren kinderen is niet duidelijk wat de oorzaak is van de geringe lengte. Dit komt onder andere omdat er te weinig gegevens zijn over het verloop van de zwangerschap en de groei in de baarmoeder. Er zijn wel factoren bekend die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van SGA, zoals:

  • de lengte van de beide ouders. De lengte van de ouders is bepalend voor de eindlengte van het kind; kleine ouders krijgen meestal een klein kind.
  • het kind is er één van een twee- of drieling. Meerlingen zijn vaak kleiner omdat ze minder ruimte hebben in de baarmoeder en de voedingsstoffen met elkaar moeten delen.
  • het gebruik van sigaretten, alcohol en drugs door de moeder tijdens de zwangerschap.
  • een slecht functionerende placenta.
  • een aangeboren afwijking of een verstoorde stofwisseling bij het kind.