Skip directly to content

Wat is SGA

SGA-geboren kinderen (Small for Gestational Age) zijn bij de geboorte te klein en/of te licht voor de duur van de zwangerschap. Normaal gesproken is een kind dat na 40 weken zwangerschap ter wereld komt bij de geboorte gemiddeld zo'n 50 cm lang. Het gewicht ligt meestal ruim boven de 2500 gram. Duurt de zwangerschap korter, dan is het kind ook kleiner en lichter. Als het echt veel te klein en te licht is voor de duur van de zwangerschap, spreken we over een SGA of 'te klein geboren' kind. Is het kind verder gezond, dan wordt de groei in de gaten gehouden bij het consultatiebureau.
Als het kind de achterstand in groei en gewicht rond zijn of haar vierde verjaardag niet heeft ingehaald, haalt het ook zijn of haar streeflengte niet (de te verwachten eindlengte op basis van de lengte van beide ouders: (
rekenprogramma). Een behandeling met groeihormoon kan in zo'n geval uitkomst bieden