Skip directly to content

Belang van therapietrouw

Voor een succesvolle behandeling en een optimaal resultaat moet groeihormoon echt elke dag worden toegediend. Therapietrouw is dus heel erg belangrijk. Bij kleinere kinderen is dit meestal niet zo’n probleem, omdat de ouders het kind zelf de injectie geven. Wordt het kind groter en gaat het zichzelf injecteren, dan is de kans groter dat de injectie –wel eens- wordt vergeten. Als ouder of verzorger moet u het kind blijven stimuleren het middel consequent te gebruiken en controleren of het kind dat ook daadwerkelijk doet. In de tienerleeftijd is het vaak lastiger om het kind op de behandeling aan te spreken.

Puberperikelen
Als een kind in de puberteit is, komt het regelmatig voor dat het zich ineens afzet. Een belerende aanpak heeft meestal averechts effect. Het is beter om de verantwoordelijkheid duidelijk bij de puber te leggen en te vertellen waarom het voor haar zo belangrijk is dat de behandeling wordt voortgezet. Soms kan een gesprek met de behandelend arts of verpleegkundige de puber ertoe bewegen zich weer volgens de regels te injecteren.