Skip directly to content

Hoe lang behandelen

Meestal wordt met de behandeling gestopt als uw kind niet meer verder groeit. Als uw kind haar streeflengte (de te verwachten eindlengte op basis van de lengte van beide ouders rekenprogramma) heeft bereikt en minder dan een centimeter per jaar groeit, zal de arts bekijken of de behandeling gestopt kan worden. Een en ander is ook afhankelijk van de behandeling met geslachtshormonen (oestrogeensuppletie) die zal worden gestart op het moment dat uw kind de puberleeftijd bereikt. De keuze voor stoppen dan wel doorgaan met de behandeling met groeihormoon zal de uiteindelijke lengte van het kind bepalen.