Skip directly to content

Wat zijn de lichamelijke gevolgen?

Het Turner syndroom heeft grote invloed op de groei en de lichamelijke ontwikkeling van een kind. Het is dan ook van belang dat de afwijking zo vroeg mogelijk wordt onderkend. Ten eerste om de gevolgen met een snelle behandeling binnen de perken te houden, ten tweede om u en uw kind bijtijds de nodige informatie en ondersteuning te kunnen bieden. Lichamelijke gevolgen (kunnen) zijn:

  • een opvallende groeiachterstand. De lengte is al vanaf de leeftijd van 4-5 jaar onder normaal en de gebruikelijke groeispurt tijdens de puberteit blijft uit.
  • onvoldoende ontwikkeling of ontbreken van de eierstokken, waardoor onvruchtbaarheid ontstaat.
  • vertraagde puberteitsontwikkeling en minimale ontwikkeling van de borsten.
  • een grotere kans op middenoorontstekingen en gehoorproblemen. Bij 25% van alle Turner meisjes komt matig gehoorverlies voor.
  • hartafwijkingen. Ongeveer één op de tien meisjes met het Turner syndroom wordt geboren met een vernauwing van de grote lichaamsslagader. Soms moet een meisje daaraan geopereerd worden. De risico’s die een dergelijke operatie met zich meebrengt zijn overigens minimaal en na de operatie is de hartfunctie volledig normaal. Ook (minder ernstige) afwijkingen aan de hartkleppen komen voor.
  • afwijkingen in de ontwikkeling van de urinewegen, zoals dubbele nieren, dubbele urinewegen of nieren met een afwijkende vorm.

Veel van deze aandoeningen hebben geen ernstige gevolgen of kunnen goed behandeld worden. Daarom is het van belang dat eventuele aandoeningen snel aan het licht komen, zodat de arts in overleg met u de juiste maatregelen kan nemen.