Skip directly to content

Behandeling inpassen in dagelijks leven

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de behandeling met groeihormoon een vanzelfsprekend onderdeel wordt van het dagelijks leven. Dat gaat echter niet van de ene op de andere dag. In het begin bent u heel erg bezig met de behandeling, maar dat wordt, als het goed is, steeds minder. En dat moet ook, want een behandeling met groeihormoon hoeft een actief en prettig leven absoluut niet in de weg te staan. Met een beetje plannen en vooruitdenken is in feite alles mogelijk. Vakantie, uitstapjes, sporten; het kan allemaal. Wellicht zelfs beter dan voor de behandeling omdat u, als het goed is, nu meer energie en zin heeft om dingen te ondernemen.

Vertel het de omgeving
Het is heel vervelend om te pas en te onpas uit te moeten leggen waarom en waarmee u zichzelf injecteert. Daarom is het raadzaam om de gezinsleden en andere mensen in de directe omgeving (familie, vrienden, collega’s) over de behandeling te vertellen en ze bij het injecteren te betrekken. U kunt gezinsleden, vrienden, familie of andere geïnteresseerden ook verwijzen naar deze website of de beschikbare brochures over dit onderwerp laten downloaden.

Wilt u weten hoe anderen omgaan met de behandeling met groeihormoon en het inlichten van hun omgeving? Contact met lotgenoten is mogelijk via de organisaties die bij 'Nuttige adressen' zijn opgenomen.