Skip directly to content

Op controle

Gedurende de behandeling zal de arts om de 3 of 4 maanden controleren hoe het met u gaat en wat het effect is van de behandeling. Tijdens deze controles worden het gewicht en de hoogte van de bloeddruk gecontroleerd. Het bloed zelf wordt ook regelmatig onderzocht om naast de hoeveelheid IGF-I ook te controleren of andere hormonen en de nieren goed blijven functioneren. Afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken, kan de arts de dosis groeihormoon aanpassen. Het blijft belangrijk om de balans in het lichaam te controleren, zodat groeihormoon precies op het juiste peil komt en blijft. De controles zijn tegelijkertijd hét moment om vragen te stellen aan de arts of verpleegkundige of te overleggen over mogelijke problemen bij de behandeling.

Om te voorkomen dat u tijdens de controle niet meer precies weet wat u wilde bespreken, is het handig om in een dagboekje bij te houden hoe het gaat. Bijvoorbeeld of/en wanneer u zich beter gaat voelen, waar u bij de behandeling tegenaan loopt, wat mee- en tegenvalt en andere zaken die u graag met de arts wilt bespreken.