Skip directly to content

Wat houdt de behandeling in

Die behandeling is op zich simpel: iedere dag geeft u zichzelf een injectie met groeihormoon. Het groeihormoon wordt vlak onder de huid (subcutaan) met een speciale pen ingespoten. Na enig uitleg kunt u (of een gezinslid) de injectie eenvoudig zelf geven. In het begin is het natuurlijk even wennen. Maar na enige tijd wordt de behandeling een vast onderdeel van de dagelijkse routine.

Er wordt gestart met een lage dosis groeihormoon, die daarna aan de hand van het IGF-I gehalte in het bloed wordt bijgesteld. Uiteindelijk wordt de juiste dosis bereikt.
Voor een goed resultaat is het essentieel dat de toediening de natuurlijke afgifte zoveel mogelijk benadert. Normaal gesproken wordt de hele dag groeihormoon afgegeven, met een piek in de avonduren. Door het groeihormoon ´s avonds toe te dienen wordt de natuurlijke situatie zo goed mogelijk nagebootst