Skip directly to content

Wat is een hormoon

Om naar behoren te functioneren, is het lichaam onder meer afhankelijk van de aanmaak van hormonen. Een hormoon is een soort boodschapper, die via het bloed naar een plaats in het lichaam wordt vervoerd om daar zijn werk te doen. In het menselijk lichaam zitten verschillende klieren die ieder hun eigen hormonen produceren. Alle klieren tezamen vormen het 'endocriene systeem'. Het endocriene systeem regelt, controleert en stimuleert allerlei lichaamsfuncties. De belangrijkste hormoonproducerende klieren zijn: de schildklier, de pancreas, de bijnieren, de geslachtsklieren en de hypofyse.

Het endocriene systeem:

  • stimuleert en reguleert de stofwisseling;
  • speelt in op veranderingen in het lichaam, zoals infecties, verwondingen en stress;
  • controleert het samenspel tussen groei en ontwikkeling;
  • reguleert de seksuele functie en voortplanting.

De hypofyse produceert groeihormoon (GH), de geslachtsorgaan stimulerende hormonen LH (Luteïniserend Hormoon) en FSH (Follikel Stimulerend Hormoon), TSH (Thyreoïd Stimulerend Hormoon) en ACTH (AdrenoCorticoTroop Hormoon). LH en FSH hebben effect op de ontwikkeling van de seksuele kenmerken en de voortplanting. TSH stimuleert de productie van schildklierhormonen, belangrijk voor de stofwisseling. Het bijnierschors stimulerende hormoon ACTH stimuleert de productie van cortisol (het stresshormoon) en prolactine, nodig voor de aanmaak van moedermelk.