Skip directly to content

Wat veroorzaakt een groeihormoontekort

Een tekort aan groeihormoon is vrijwel altijd te wijten aan een niet of slecht werkende hypofyse. Daarvoor kunnen diverse redenen zijn. Vaak is een (goedaardig) gezwel de oorzaak. Door de aanwezigheid van het gezwel in de hersenen komt de hypofyse in de verdrukking. Het kan ook zijn dat het gezwel zelf niet de oorzaak is, maar de behandeling ervan, zoals een operatie of bestraling. Beschadigingen kunnen ook optreden als gevolg van een ontsteking of ernstig bloedverlies bij een bevalling of door hoofdletsel na een ongeluk.

Van de kinderen die in de jeugdjaren een tekort aan groeihormoon hebben, heeft 30% dat op volwassen leeftijd nog steeds; soms zonder een duidelijke oorzaak. De hypofyse repareren kan niet; de gevolgen behandelen wel.